Konsultacja położnej rodzinnej

Podczas wizyty uzyskasz informacje dotyczącej opieki nad noworodkiem, pielęgnacji skóry i kikuta pępowinowego u noworodka.

Na wizycie położna oceni

 • przyrosty masy ciała ważąc noworodka
 • oceni wskaźniki skutecznego karmienia
 • pokaże jak pielęgnować kikut pępowinowy
 • zbada odruchy noworodkowe
 • oceni zabarwienie skóry noworodka
 • zbada poziom bilirubiny
 • udzieli wszelkich informacji dotyczących noworodka
 • zdejmie szew po cięciu cesarskim
 • obejrzy i oceni proces gojenia się rany po nacięciu krocza
 • oceni proces obkurczania się macicy
 • oceni stan ogólny( fizyczny i psychiczny )pacjentki po porodzie

Wizyta trwa ok. 60 min w życzliwej i miłej atmosferze.