Zespół

Lek. Magdalena Bednarek-Jędrzejek
Rezydent położnictwa-ginekologii
Dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
Specjalista perinatologii, Specjalista położnictwa-ginekologii
Agata Pietruczuk
Specjalista położnictwa-ginekologii
Dr n. med. Magdalena Wiśniewska
Specjalista diabetologii, transplantologii, nefrologii i chorób wewnętrznych
Mgr Izabella Walczak
Położna, Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, Certyfikowany doradca laktacyjny
Mgr Dorota Gołdyn
Położna
Mgr Patrycja Szturo
Położna
Mgr Katarzyna Bujwid
Asystent medyczny - koordynator
Mgr Agnieszka Kleszcz
Położna